Novica

Vzpostavljena Spletna platforma »Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij«

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo spletno platformo, ki bo služila kot osrednji komunikacijski kanal glede aktivnosti in vsebin povezanih s pripravo Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij.

Skladno s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) je za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij treba pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovni načrt za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj. Skladno s tem bodo pripravljeni:

  • Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda,
  • Območni načrt za Savinjsko-Šaleško regijo,
  • Območni načrt za Zasavsko regijo.

Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, je tako vzpostavilo posebno spletno platformo, ki sledi dobri praksi spletne platforme NEPN, in bo namenjena celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih organov, organizacij civilne družbe, poslovnih skupnosti in vseh drugih zainteresiranih deležnikov ter širše javnosti glede priprave Nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij ter območnih načrtov za Savinjsko-Šaleško regijo in Zasavsko regijo.

Spletna platforma je dostopna prek uvodne strani Portala Energetika in spodnje povezave:

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k prebiranju vsebin in tudi k prijavi na e-novice (Prijava na e-novice), kjer po opravljeni prijavi in po prejetem e-sporočilu v okviru kategorije »Rudarstvo« izberejo podkategorijo »Opuščanje rabe premoga«. Prijava na e-novice zagotavlja ažurno obveščanje o vseh novih aktivnosti in vsebinah na tem področju.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika