Novica

Začela se je javna razprava o "Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030"

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač sta danes na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za NEP".

 

Ministrica je na novinarski konferenci izpostavila, da so na področju energetike pred nami veliki izzivi in zato bo razprava o NEP, ki vsebuje pet scenarijev, nedvomno pestra. Poudarila je, da je vizija prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji vzpostavitev pogojev za prehod na nizkoogljično družbo, za vodilno vlogo pri tem so predlagana naslednja področja: učinkovita raba energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij.


Ministrica se je zahvalila strokovnjakom z Instituta Jožef Stefan in sodelavcem na Ministrstva za gospodarstvo za strokovno pripravo tega pomembnega dokumenta. 


Operativne cilje do leta 2020 in 2030, opredeljene v NEP,  je podrobneje predstavil mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo.  Ti cilji so: 

  • 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do l. 2020 in 27-odstotno izboljšanje do l. 2030;
  • 25-odstoten delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do l. 2020 in 30-odstoten delež do l. 2030;
  • 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv  do leta 2020 in 18-odstotno zmanjšanje do l. 2030 glede na l. 2008;
  • zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do l. 2020 in za 46 odstotkov do l. 2030;
  • zagotovitev 100-odstotnega deleža skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do l. 2020 in za javne stavbe že do l. 2018;
  • zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do l. 2030 in diverzifikaciji virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje;
  • nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi.


Predstavljena dokumenta sta objavljena na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo. 

 

Od danes do 15. oktobra 2011 poteka javna razprava o obeh dokumentih. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge posreduje na e-naslov nep.mgping@govpong.si.

 

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika