Novica

Začetek predhodnega posvetovanja in dialoga glede Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Predhodno posvetovanje in dialog glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije bosta potekala od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019.

Zainteresirano javnost vabimo k oddaji prispevkov na ciljna vprašanja glede osnutka NEPN.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (osnutek NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni.
 
Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019 v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
 
Vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu glede osnutka NEPN s pripravo prispevkov na ciljna vprašanja.  
 
Prispevki niso anonimni in bodo javno objavljeni.   
 
Predhodno posvetovanje in dialog bosta potekala od 4. marca do 8. aprila 2019 (5 tednov).
 
Vse informacije in gradiva glede priprave NEPN najdete na spletni strani NEPN pod zavihkom »Dogodki in posvetovanja: Predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN«. Vljudno vabljeni!

Priloga:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika