Novica

Začetek preliminarnega posvetovanja z javnostjo v okviru posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo je pričelo s procesom posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Pripravljen je okvirni načrt sodelovanja z javnostjo in celovito prenovljena spletna platforma NEPN. Začenja se preliminarno posvetovanje z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN.

Dialog in sodelovanje vseh deležnikov (ministrstvo, izvajalci, resorji, javnost) sta ključna dejavnika za uspešno pripravo strateškega dokumenta.

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru procesa posodobitve NEPN celovito posodobilo spletno platformo »Nacionalni energetski in podnebni načrt«, ki se dostopna na Portalu Energetika. Platforma služi kot osrednje spletno mesto, kjer so objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN.

V sodelovanju s konzorcijem institucij NEPN je bil pripravljen Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo. V obdobju od avgusta 2022 do junija 2024 bodo skladno z aktivnostmi NEPN in predvideno okvirno časovnico potekali trije obsežnejši sklopi posvetovanja z javnostjo, ki bodo obsegali:

  • preliminarno posvetovanje z javnostjo, ki bo potekalo jeseni 2022,
  • javno predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN, ki bo potekala spomladi 2023,
  • javno razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo, ki bo potekalo spomladi 2024.

Skladno z Načrtom sodelovanja z javnostjo začenjamo s preliminarnim posvetovanjem z javnostjo glede temeljnih usmeritev za posodobitev NEPN, ki bo trajalo od 26. avgusta 2022 do 21. oktobra 2022.

Preliminarno posvetovanje z javnostjo bo obsegalo naslednje tematske sklope:

  • spletno posvetovanje o ciljih in usmeritvah za posodobitev NEPN (26. avgust – 21. oktober),
  • javno predstavitev (predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra),
  • ciljne posvete z deležniki (v oktobru oz. novembru).

Spletno posvetovanje poteka prek spletne aplikacije. K oddaji predlogov in mnenj so vljudno vabljeni vsi zainteresirani deležniki in širša javnost. Spletno posvetovanje je odprto do vključno 21. oktobra 2022. V ta namen je pripravljen tudi kratki dokument za razpravo, ki vsebuje nekatera izhodišča in podaja vprašanja za posvetovanje.

Javna predstavitev bo potekala predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra. Datum in lokacija bosta pravočasno objavljena na spletni strani NEPN na Portalu Energetika.

Ciljni tematski posveti z deležniki bodo namenjeni vzpostavitvi širokega strokovnega dialoga in vključitvi širše strokovne in druge javnosti v pripravo posodobitve NEPN.

Več informacij je na voljo na spletni podstrani »Preliminarno posvetovanje z javnostjo«. Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Vse zainteresirane deležnike tudi vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic (Prijava na e-novice) in tako ažurno prejemajo vse informacije o procesu posodobitve NEPN.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika