Podnebni in energetski dialog na več ravneh

Načrt sodelovanja z javnostjo

Posodobitev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo pripravljena skladno z Uredbo (EU) 2018/1999. Pri tem bomo vzpostavili podnebni in energetski dialog na več ravneh, v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko dejavno sodelovali in razpravljali o različnih – tudi dolgoročnih – scenarijih, predvidenih za energetsko in podnebno politiko, in ocenili napredek.

V ta namen bo ustrezno nadgrajena spletna platforma »Nacionalni energetski in podnebni načrt«, ki se nahaja na Portalu Energetika, ki bo služila kot osrednje spletno mesto, kjer bodo objavljene in zbrane vse informacije o aktivnostih NEPN.

Pripravljen je bil tudi okvirni načrt sodelovanja z javnostjo:

V obdobju od maja 2022 do junija 2022 bodo skladno z aktivnostmi NEPN in predvideno okvirno časovnico potekali trije sklopi posvetovanja z javnostjo.


Okvirni načrt sodelovanja z javnostjo*

Delovni sklop Aktivnosti Cilj Okvirno obdobje

 1. Preliminarno posvetovanje z javnostjo

 • javna predstavitev osnutka poročila o stanju izvajanja NEPN v Sloveniji
 • posvetovanje z javnostjo glede nacionalnih ciljev do 2030 in doseganja podnebne nevtralnosti (30 dni)
 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN
Jeseni 2022
2. Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN
 • predstavitev Nacionalnega dvoletnega poročila o izvajanju NEPN v Sloveniji
 • predstavitev osnutka posodobitve strokovnih podlag
 • predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN
 • posvetovanje z javnostjo glede prvega predloga posodobitve NEPN (30 dni)
 • opismenjevanje odločevalcev, strokovne in najširše javnosti o NEPN in njegovem izvajanju v Sloveniji
 • pridobitev usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede posodobitve NEPN
Spomladi 2023
3. Javna razgrnitev končnega predloga posodobitve NEPN ter formalno posvetovanje z javnostjo
 • javna razgrnitev končnega predloga  posodobitve NEPN
 • posvetovanje z javnostjo glede končnega predloga posodobitve NEPN (30 dni)
 • pridobitev zaključnih usmeritev s strani strokovne in laične javnosti glede zadnjega predloga posodobitve NEPN
Spomladi 2024
4. (CPVO) V kolikor bo treba skladno z Zakonom o varstvu okolja za NEPN opraviti tudi celovito presojo vplivov na okolje (CPVO), bo tudi v okviru postopka CPVO pripravljen načrt sodelovanja z javnostjo, ki se bo smiselno povezoval s tem načrtom sodelovanja z javnostjo pri pripravi NEPN Pomlad 2023 – Pomlad 2024

* Načrt je okvirne narave in se bo potrebi sproti prilagajal izvedbi projekta


Prijava na e-novice

PRIJAVA NA E-NOVICE

Zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic in tako ažurno prejemajo vse informacije o procesu posodobitve NEPN. Po opravljeni prijavi po prejetem e-sporočilu izberite podkategorijo "Nacionalni energetski in podnebni načrt"


© 2012 - 2024 Portal Energetika