Novica

Zaključek javnega posvetovanja glede predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Dne 30. septembra 2015 se je iztekel rok, do katerega smo na ministrstvu, pristojnemu za energijo, sprejemali predloge na objavljeni dokument "Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije", ki smo ga javnosti prvič predstavili v juniju 2015.

Do danes smo imeli skupaj okoli dvajset predstavitev ostalim resorjem in različnim interesnim skupinam. Odzivi na predstavitvah so bili pozitivni, predvsem kar zadeva proces vključevanja javnosti v pripravo dokumenta. Prav tako so potekale večinoma konstruktivne razprave o vsebini. Zaradi velikega zanimanja in pozivov javnosti smo rok posvetovalnega obdobja tudi podaljšali – iz prvotno 15. avgusta 2015 smo posvetovanje podaljšali še za mesec in pol do konca septembra 2015.

Na ministrstvu bomo pripombe pregledali in analizirali. Rezultate te analize bomo predstavili na javnem dogodku, ki ga načrtujemo še pred koncem leta. Pripombe oz. komentarje je podalo 60 oseb (pravnih in fizičnih), nanašajo pa se na vsa področja, ki so bila izpostavljena v dokumentu za javno razpravo. Gre za zelo različne komentarje, različne predloge usmeritev ter različne smeri razmišljanja, kar je glede na raznolikost podajalcev pripomb tudi bilo za pričakovati.

Objavljamo abecedni seznam vseh, od katerih smo prejeli komentarje:

 • Alpe Adria Green
 • Civilna iniciativa Ohranimo modro srce Evrope
 • Civilna iniciativa za zaščito Senožeških brd
 • Civilna skupina zavoda (ZKT) Beltinci
 • Čampa Tadej
 • Čop Avgust
 • Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
 • Društvo za preučevanje rib Slovenije
 • Elektro Maribor
 • Elektroinštitut Milan Vidmar
 • Energetika Ljubljana
 • Energetska zbornica Slovenije
 • ETREL d.o.o.
 • Faleskini Peter
 • Focus, društvo za sonaraven razvoj
 • Gejzir d.o.o.
 • Gen energija
 • Geoplin
 • Gospodarska zbornica Slovenije - energetsko intenzivna podjetja
 • Gospodarska zbornica Slovenije - združenje za inženiring
 • Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije
 • Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina
 • Greenpeace Slovenija
 • Gregorič Miroslav
 • Holding slovenske elektrarne
 • HSE invest
 • IJS - Center za energetsko učinkovitost
 • Inštitut Jožef Štefan
 • Inženirska akademija Slovenije
 • Koroški deželni svetnik Holub
 • Koželj Marijan
 • Lapajne Janez
 • Mestna občina Velenje
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za okolje
 • MzI - promet
 • Novak Peter, prof. dr.
 • Plinovodi
 • Posavsko jedrsko lokalno partnerstvo
 • Prebil Rok
 • Razvojni center za vodikove tehnologije
 • Ribiška zveza Slovenije
 • SAZU - Svet za energetiko
 • Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
 • Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije
 • Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta
 • Slovensko društvo za daljinsko energetiko
 • Služba Vlade za regionalni razvoj in kohezijo
 • Socialni demokrati
 • Termoelektrarna Brestanica
 • Tiselj Iztok
 • Urad Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu
 • Valenčič Matjaž
 • WWF
 • Zavod RS za varstvo narave
 • Združenje slovenske fotovoltaične industrije
 • Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije
 • Zveza društev za biomaso Slovenije
 • Zveza društev za varstvo okolja
 • Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Več informacij glede usmeritev za pripravo EKS

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika