Novica

Zaključena druga delavnica v okviru ciljnega posvetovanja priprave NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Dne 7. 3. 2019 je potekala delavnica »Pregled rezultatov dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne«, ki je druga v okviru ciljnega posvetovanja in dialoga glede izpostavljenih vsebin Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Dogodek, ki sta ga organizirala Ministrstvo za okolje in prostor in Institut Jožef Stefan - Center za energetsko učinkovitost, v okviru projekta LIFE Podnebna Pot 2050, je bil namenjen predvsem seznanitvi z okoljskimi ocenami hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v okviru dosedanjih postopkov celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), ki so bili zaključeni ali še potekajo.

Podani so bili rezultati izdelanih okoljskih poročil, vključno z ocenami vpliva na varovana območja. Izmenjani so bili pogledi deležnikov na dosedanje ocene. Eden od ciljev delavnic je bila izmenjava informacij o izvedljivosti projektov vetrnih in hidroelektrarn za oblikovanje ambicioznega scenarija za to področje.

Podrobnosti
    
Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika