Novica

Zaključeno predhodno posvetovanje glede Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Predhodno posvetovanje glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije je potekalo od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019. Spletna aplikacija bo za vnos odgovorov odprta še do vključno srede 10. aprila 2019.

Prejeti prispevki sodelujoče javnosti bodo objavljeni na spletni strani NEPN.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (osnutek NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni. Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019 v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Ministrstvo za infrastrukturo je povabilo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k predhodnemu javnemu posvetovanju glede osnutka NEPN s pripravo prispevkov na ciljna vprašanja.

Vse informacije in gradiva glede priprave NEPN so bila objavljena na spletni strani NEPN pod zavihkom »Dogodki in posvetovanja: Predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN«.

Predhodno posvetovanje je potekalo od 4. marca do 8. aprila 2019, spletna aplikacija za vnos podatkov pa bo odprta še do vključno srede, 10. aprila 2019. SPLETNA APLIKACIJA za vnos odgovorov je dostopna na povezavi.

Ministrstvo za infrastrukturo bo vse prispevke, ki bodo skupaj z osveženimi strokovnimi podlagami in komunikacijskimi delavnicami predstavljali izhodišče za prvo posodobitev osnutka NEPN, objavilo na spletni strani NEPN.

Vljudno se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje in pripravljene prispevke!

Vir: MZI
 


© 2012 - 2024 Portal Energetika