Novica

Zaključeno vsebinjenje v okviru CPVO za Nacionalno strategijo za izstop iz premoga

⇒ Rudarstvo ⇒ Opuščanje rabe premoga

Po uspešno izvedenih delavnicah z deležniki in mnenjedajalci je v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za "Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda" zaključen postopek vsebinjenja. Objavljeno je "Poročilo o vsebinjenju" in "Poročilo o sodelovanju deležnikov v postopku vsebinjenja". V naslednjem koraku sledi priprava osnutka okoljskega poročila.

Na delavnicah je sodelovalo 80 deležnikov.

Konzorcij pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), izvajalec priprave okoljskega poročila, je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo zaključil delovni sklop vsebinjenja. Slednje predstavlja prvi korak v pripravi okoljskega poročila v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za »Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda«.

Delovni sklop vsebinjenja je vseboval interno vsebinjenje strokovne ekipe in eksterno vsebinjenje, v okviru katerega so bile oktobra 2020 izvedene tri delavnice, na katerih je sodelovalo okoli 80 deležnikov, ter eno ločeno delavnico z mnenjedajalci v mesecu novembru 2020. Pripravljeno je bilo "Poročilo o vsebinjenju", kot podlaga za pripravo osnutka okoljskega poročila ter "Poročilo o sodelovanju deležnikov v postopku vsebinjenja" s prilogami, ki vsebujejo tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja glede strategije in CPVO. Poročili sta javno objavljeni med dokumenti na spletni strani platforne nacionalne strategije za izstop iz premoga.

Vsi zainteresirani deležniki so lahko oddali tudi pisno povratno informacijo prek spletnega vprašalnika. Rezultati bodo vključeni v osnutek okoljskega poročila, ki bo predloženo v mnenje Ministrstvu za okolje in prostor. Po prejemu pozitivnega mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe strategije na okolje sledi javna obravnava strategije in okoljskega poročila.

Vsem deležnikom, ki so sodelovali v okviru delovnega sklopa vsebinjenje, se iskreno zahvaljujemo.

Podrobnejše informacije

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika