Dokumenti in povezave


Spletna stran Evropske komisije


PRIPRAVA STRATEGIJE ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU Z NAČELI PRAVIČNEGA RAZVOJA


Priprava strategije


Operativna delovna skupina MZI

4. srečanje, 15. september 2020

3. srečanje, 19. junij 2020

2. srečanje, 19. november 2019

Uvodno srečanja, 11. julij 2019


CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)

Izvedba celovite presoje vplivov na okolje


PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV


© 2012 - 2020 Portal Energetika