Dokumenti in povezave


Spletna stran Evropske komisije


PRIPRAVA STRATEGIJE ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU Z NAČELI PRAVIČNEGA RAZVOJA


Priprava strategije - javna razgrnitev in javna obravnava

Priprava strategije - osnutek


Operativna delovna skupina MZI

5. seja, 24. november 2020

4. seja, 15. september 2020

3. seja, 19. junij 2020

2. seja, 19. november 2019

Uvodno srečanja, 11. julij 2019


CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)

Drugo mnenje Ministrstva za okolje in prostor ter druga mnenja drugih ministrstev in stranskih udeležencev


Dopolnjeno okoljsko poročilo na podlagi prvega mnenja


Prvo mnenje Ministrstva za okolje in prostor ter prva mnenja drugih ministrstev in stranskih udeležencev


Osnutek okoljskega poročila


Vsebinjenje


Odločba MOP o izvedbi CPVO


PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV


© 2012 - 2020 Portal Energetika