Dokumenti in povezave


PRIPRAVA STRATEGIJE ZA OPUŠČANJE RABE PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU Z NAČELI PRAVIČNEGA RAZVOJA


Sprejem Strategije

Priprava strategije - dopolnitev na podlagi pripomb iz javne obravnave in predložitev MOP v odločitev o sprejemljivosti

Priprava strategije - javna razgrnitev in javna obravnava

Priprava strategije - osnutek


Operativna delovna skupina MZI

5. seja, 24. november 2020

4. seja, 15. september 2020

3. seja, 19. junij 2020

2. seja, 19. november 2019

Uvodno srečanja, 11. julij 2019


CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE (CPVO)

Odločba Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti Strategije

Dopolnjeno okoljsko poročilo po zaključeni javni obravnavi in odgovori na pripombe iz javne obravnave

Drugo mnenje Ministrstva za okolje in prostor ter druga mnenja drugih ministrstev in stranskih udeležencev


Dopolnjeno okoljsko poročilo na podlagi prvega mnenja


Prvo mnenje Ministrstva za okolje in prostor ter prva mnenja drugih ministrstev in stranskih udeležencev


Osnutek okoljskega poročila


Vsebinjenje


Odločba MOP o izvedbi CPVO


PRIPRAVA OBMOČNIH NAČRTOV

Območna načrta za premogovni regiji

Akcijska načrta


Zbiranje projektnih predlogov


Spletna stran Evropske komisije


© 2012 - 2024 Portal Energetika