CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE // Vsebinjenje


Delavnica za vsebinjenje

Na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju s konzorcijem za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) "Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij" organiziramo posvetovanje v fazi vsebinjenja.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bodo posvetovanja potekala na treh spletnih delavnicah. Vsem bomo omogočili oddajo mnenj preko spletnih obrazcev. Za udeležbo na delavnici vas prosimo, da se prijavite na elektronski naslov spela.polakping@gmailpong.com najkasneje do srede, 14. oktobra 2020 do 11.00 ure.

Na razpolago so naslednji termini:

  • četrtek, 15. oktober 2020, med 16.00 in 19.00;
  • petek, 16. oktober 2020, med 9.00 in 12.00;
  • torek, 20. oktober 2020, med 9.00 in 12.00.

Vsem prijavljenim bomo posredovali povezavo do spletne delavnice na izbrani termin en dan pred dogodkom. Omogočili bomo tudi pomoč pri tehnični podpori s predhodnim preizkusom povezave in uporabe orodja Zoom. Na posameznem dogodku bomo udeležbo omejili glede na število vseh skupno prijavljenih s ciljem, da delavnice številčno uravnotežimo in vsem zainteresiranim deležnikom omogočimo aktivno in enakopravno sodelovanje. V primeru velikega interesa bodo organizirani še dodatni termini.


Opuščanje rabe premoga je priložnost za Zasavje in regijo SAŠA

Na Ministrstvu za infrastrukturo si želimo, da bi se v celovito presojo vplivov na okolje že v fazi vsebinjenja vključilo čim več predstavnikov lokalnih skupnosti, zaposlenih, podjetij, nevladnih organizacij in institucij. Tako bomo regijama zagotovili kakovostne okoljske podlage za nadaljnje odločitve pri prenehanju rabe premoga in ustvarjanju novih rešitev.

Na delavnicah bodo predstavljena naslednja gradiva:

 


Osnutek nacionalne strategije za izstop iz premoga

Osnutek Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranja premogovnih regij, ki je predmet celovite presojo vplivov na okolje je dostopen na spodnji povezavi:


Vprašalnik vsebinjenje CPVO

Vse zainteresirane deležnike tudi vljudno prosimo, da nam do 25. 10. 2020 podajo pisno povratno informacijo prek spletnega vprašalnika (Enka), ki je dostopen na spodnji povezavi:


© 2012 - 2020 Portal Energetika