Novica

Zaključuje se predhodno posvetovanje glede Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Predhodno posvetovanje glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije poteka od 4. 3. 2019 do 8. 4. 2019.

Zainteresirano javnost vabimo k oddaji prispevkov na ciljna vprašanja glede osnutka NEPN.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo Osnutek Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (osnutek NEPN), ki temelji na že pripravljenih strokovnih podlagah ter sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih strateških, akcijskih in poročevalskih dokumentih, ki so vsi tudi javno dostopni.
 
Osnutek NEPN predstavlja izhodišče za pripravo NEPN, ki bo potekala v letu 2019 v skladu z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.
 
Vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k predhodnemu javnemu posvetovanju glede osnutka NEPN s pripravo prispevkov na ciljna vprašanja.  
 
Predhodno posvetovanje poteka do 8. aprila 2019.
 
Vse informacije in gradiva glede priprave NEPN najdete na spletni strani NEPN pod zavihkom »Dogodki in posvetovanja: Predhodno posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN«.


Vljudno vabljeni!


Priloga:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika