Novica

Znižanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 75/2015), se dne 27. oktobra 2015 znižajo cene naftnih derivatov.

Dodan je praktičen primer izračuna stroškov za toploto za večstanovanjsko stavbo z 10 stanovanji v primeru obračuna stroškov po površini in po delilnikih.

V obračunskem obdobju od 12. do 23. oktobra 2015, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov spremenile. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

 

Vlada RS je s spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente zvišala trošarino za kurilno olje ekstra lahko KOEL med tem, ko se trošarina za motorni bencin in dizelsko gorivo ni spremenila. Tako veljajo od 27. oktobra 2015 naslednje maloprodajne cene naftnih derivatov:

  • 1,199 €/liter za motorni bencin NMB 95 (znižanje za 2,5 €cent/liter),
  • 1,263 €/liter za motorni bencin NMB 98 (znižanje za 2,5 €cent/liter),
  • 1,106 €/liter za dizelsko gorivo (znižanje za 2,7 €cent/liter),
  • 0,815 €/liter za kurilno olja ekstra lahko KOEL (znižanje za 2,5 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 27. oktobra do 9. novembra 2015.


© 2012 - 2023 Portal Energetika