Novica

Znižanje trošarine za dizelsko pogonsko gorivo in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 59. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

S spremenjeno uredbo je višina trošarine na plinsko olje za pogon in plinsko olje za ogrevanje prilagojena tako, da se bosta maloprodajni ceni obeh goriv za potrošnike minimalno spremenili. Trošarina bo od 31. januarja 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, znašala:

  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se z 0,33207 evra/liter zniža na 0,330 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) z 0,09144 evra/liter zniža na 0,07875 evra/liter.

Z uveljavtvijo sprememb se bo trošarina za plinsko olje za pogon spustila na najnižjo dopustno višino, ki jo dopušča evropska zakonodaja, za plinsko olje za ogrevanje pa na najnižjo dopustno višino, ki jo lahko v skladu z zakonom določi vlada.

Za ostale energente se veljavne trošarine ne spreminjajo.

Spremenjena uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 13/2023 in začne veljati 31. 1. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika