Novica

Znižanje trošarine za pogonska goriva in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je 122. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za pogonska goriva (bencinsko in dizelsko gorivo) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje).

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun.

Višino trošarine na omenjene energente je vlada znižala tako, da bodo maloprodajne cene reguliranih pogonskih goriv (NMB-95 in Dizel) ostale nespremenjene, maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja pa se bo nekoliko povišala.

Trošarina se od 17. avgusta 2023, ob uveljavitvi novega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,43025 evra/liter zniža na 0,41349 evra/liter,
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,45513 evra/liter zniža na 0,38277 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,14739 evra/liter zniža na 0,07875 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 90/2023 in začne veljati 17. avgusta 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika