Novica

Zvišanje trošarin za naftne derivate

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je današnji 135. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za bencinsko gorivo, dizelsko gorivo in kurilno olje.

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun.

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da se bodo končne maloprodajne cene vseh treh energentov nekoliko znižale.

Trošarina se od 10. oktobra 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,41349 evra/liter zviša na 0,45571 evra/liter,
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,38277 evra/liter zviša na 0,39365 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,07875 evra/liter zviša na 0,09141 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 104/2023 in začne veljati 10. oktobra 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika