Novica

Zvišanje trošarine za pogonska goriva in kurilno olje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je 109. dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino za pogonska goriva (bencinsko in dizelsko gorivo) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje).

Zakon o trošarinah daje vladi pooblastilo za zmanjšanje ali povečanje trošarine v skladu z ekonomsko politiko države. Trošarina od energentov in za elektrtično energijo se plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka in različno glede na namen.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov pozorno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

Višino trošarine na omenjene energente je vlada prilagodila tako, da se bodo končne maloprodajne cene vseh treh energentov nekoliko zvišale.

Trošarina se od 4. julija 2023, ob uveljavitvi novega 14 dnevnega obdobja veljavnosti reguliranih cen naftnih derivatov, spremeni, in sicer:

  • za bencinsko gorivo se iz 0,41159 evra/liter zviša na 0,43025 evra/liter,
  • za plinsko olje za pogon (dizelsko gorivo) se iz 0,44322 evra/liter zviša na 0,45513 evra/liter,
  • za plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje) se iz 0,13297 evra/liter zviša na 0,14739 evra/liter.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 73/2023 in začne veljati 4. julija. 2023. 

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika