Novica

Cene naftnih derivatov za prvo četrtletje 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil v Sloveniji so se v 1. četrtletju (januar - marec) 2023 znižale. Glede na preteko četrtletje so bile maloprodajne cene bencinskega goriva nižje za 6%, dizelskega goriva za 9% in UNP – avtoplina za 6%. Maloprodajna cena kurilnega olja za ogrevanje se je v treh mesecih znižala za 17%.

Nabavne cene pogonskih goriv so se v treh mesecih v povprečju znižale med 10% in 15%.

Direktorat za energijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture povprečnih referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 1. četrtletje (januar - marec) leta 2023.

Povprečne referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 1. četrtletju 2023 znašale:

  • 1,335 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 (NMB-95),
  • 1,616 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 (NMB-98),
  • 1,516 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
  • 1,850 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
  • 1,005 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (ELKO),
  • 0,935 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v 1. četrtletju 2023 so se v obdobju treh mesecev (glede na 4. četrtletje 2022) znižale. Maloprodajna cena NBM-95 in NMB-98 je bila nižja za 6%, Dizel Standard za 9%, Dizel Premium za 7%, UNP – avtoplina za 6% in maloprodajna cena ELKO nižja za 17%. Razlog za spremembo maloprodajnih cen so bile ugodnejše razmere na nabavnem trgu energentov, saj se je cena surove nafte (Brent Crude Oil) v 1. četrtletju 2023 gibala med 70 in 90 USD na sodček, nadaljeval se je tudi trend krepitve EUR proti USD. Posledično so se neto cene goriv (brez davkov in dajatev) glede na preteklo četrtletje znižale za 10% pri NBM-95 in NMB-98, za 16% pri Dizel Standard gorivu, za 11% pri Dizel Premium gorivu, za 6% pri UNP – avtoplinu ter za 20% pri ELKO. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 1. četrtletju 2023 niso spremenjali, še vedno je bil v veljavi interventni ukrep ukinitve plačevanja okoljske dajatve CO2 za motorni bencin, dizelsko gorivo in ELKO. Vlada je ugodne razmere na trgu naftnih derivatov v prvem čertletju 2023 izkoristila za prilagajanje višine trošarin z namenom ohranjanja dostopnosti maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadevala za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Trošarina za bencinsko gorivo je tako bila v 1. četrtletju 2023 v povprečju višja za 2%, za dizelsko gorivo za 9% in za KOEL višja za 26% glede na trošarino v 4. četrtletju 2022.

Dodatno je k ublažitvi maloprodajnih cen prispevala ponovna regulacija cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest. Ponovna regulacija cen ELKO, ki velja od 13. septembra 2022, je prav tako ublažila povišanje maloprodajne cene.

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov so se na letni ravni gibale različno. Medtem ko se je v obdobju enega leta (1. četrtletje 2023 napram 1. četrtletje 2022) cena NMB-95 znižala za 5% in NMB-98 ostala na enaki ravni, se je cena ostalih pogonskih goriv povišala. Maloprodajna cena Dizel Standard goriva je bila višja za 4%, Dizel Premium goriva za 7% in UNP - avtoplina za 6%. Maloprodajna cena ELKO se je v obdobju enega leta povišala za 10%. Neto cene brez davkov in dajatev so v obdobju enega leta poraste za 5% pri NMB-98, za 13% pri vseh dizelskih gorivih in 22% pri ELKO. Zgolj neto cena NMB-95 je bila nižja za dober 1%.

Podrobnejši prikaz strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji na četrtletni ravni je na voljo v statistični časovni vrsti.

Povezava na statistične podatke

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika