Novica

Začasna oprostitev energetskih in okoljskih dajatev za pogonska goriva

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 4. redni seji izdala spremembo predpisov, s katerimi blaži posledice visokih cen naftnih derivatov. Za čas trajanja nove regulacije cen pogonskih goriv (NBM-95, Dizel) je oproščeno plačevanje energetskih dajatev (prispevka OVE+SPTE in prispevka URE) za ti pogonski gorivi. Dodatno se za obdobje dveh mesecev ukinja tudi plačevanje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 taksa) za določena fosilna goriva.

Vlada RS je sprejela Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki od 21. junija 2022 za obdobje enega leta regulira cene pogonskih goriv (neosvinčen motorni bencin 95-oktanski in dizelsko gorivo) na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Podrobnosti

Z namenom ublažitve znatnega porasta drobnoprodajnih cen naftnih pogonskih goriv, je Vlada RS sočasno izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije in Uredbo o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije. Z dopolnitvami uredb se za obdobje veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, torej najdlje za obdobje enega leta, uveljavlja ukinitev plačevanja naslednjih energetskih dajatev za pogonska goriva (bencin, dizel):

  • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (krajše: prispevek OVE+ SPTE);
  • prispevka za energetsko učinkovitost (krajše: prispevek URE).

Vlada je sočasno sprejela tudi Uredbo o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Za ublažitev posledic povišanja drobnoprodajnih cen naftnih derivatov se začasno ukinja obveznost plačil okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida (krajše: CO2 taksa) za določena fosilna goriva (plinsko olje, motorni bencin, kurilno olje in naravni zemeljski plin). Ukinitev plačila CO2 takse je začasna in velja do 17. avgusta 2022.

Z ukinitvijo plačevanja vseh treh dajatev bo drobnoprodajna cena goriv (z vključenim DDV) nižja:

  • za 0,0682 EUR/liter za bencinsko gorivo,
  • za 0,0788 EUR/liter za dizelsko gorivo,
  • za 0,0570 EUR/liter za kurilno olje ekstra lahko (ELKO).

Vir: MZI, MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika