Novica

Eko sklad znižal spodbude za nakup električnih vozil

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za nakup električnih vozil za občane in pravne osebe. Za vsak javni poziv je razpisanih za 2,5 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

Vlogo na nov javni poziv bodo vlagatelji po novem oddali po nakupu in registraciji vozila.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna vozila za občane (84SUB-EVOB20) in pravne osebe prinašata dve večji spremembi: znižanje višine ter deleža spodbude za električna vozila ter omejitev zgornje vrednosti vozila, ki je lahko sofinancirano z javnima pozivoma. Razlog je naraščanje obsega spodbud za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto praktično podvoji, na drugi strani pa se cene električnih vozil znižujejo.

Višina spodbude na obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

  • 4.500 EUR za vozila kategorije M1;
  • 3.500 EUR za vozila kategorije N1;
  • 1.500 EUR za vozila kategorije L7e;
  • 1.000 EUR za vozila kategorije L6e;
  • 750 EUR za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  • 500 EUR za vozila kategorije L2e;
  • 300 EUR za vozila kategorije L1e-B.

Z novim javnim pozivom je omejena tudi najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo na največ 65.000 EUR, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

Novost pri javnem pozivu za pravne osebe (85SUB-EVPO20) je, da se bodo spodbude vlagateljem dodeljevale po pravilu »de minimis« pomoči in ne več po pravilih državne pomoči, kar bo poenostavilo obravnavo vlog, saj se bodo sredstva dodeljevala za že izvedene naložbe. Prav tako ne bo več ugotavljanja upravičenih stroškov, ki so predstavljali razliko med ceno električnega in primerljivega fosilnega vozila, in tudi ne glede na velikost ali lokacijo podjetja, kot je bilo to v prejšnjem javnem pozivu.

Vlogo na nov javni poziv bodo tako pravne kot fizične osebe po novem oddale po izvedbi naložbe, torej po nakupu in registraciji vozila.

Za oba javna poziva velja, da so vlagatelji poleg nepovratne finančne spodbude za nakup novega vozila upravičeni pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika