Novica

Energetski pregledi za velike gospodarske družbe

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja pravilnik, v katerem bo določena metodologija za izdelavo in obvezna vsebina energetskih pregledov.

Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014) v 354. členu določa obveznost izvedbe energetskega pregleda za velike gospodarske družbe na vsake štiri leta. Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja pravilnik, v katerem bo določena metodologija za izdelavo in obvezna vsebina energetskih pregledov. Pravilnik bo posredovan v javno obravnavo decembra 2015. Takrat bo zainteresirana javnost lahko podala svoje mnenje na osnutek predpisa. Obvestilo o začetku javne obravnave bo objavljeno na spletnih straneh Portala Energetika.

Ob tem naj pojasnimo, da bo s pravilnikom predvidoma določeno, da velike gospodarske družbe, ki imajo vzpostavljen sistem upravljanja z energijo v skladu s standardi SIST EN ISO 50001 ali družino standardov SIST EN 16247-1, -2, -3, -4, izpolnjujejo zahteve glede obveznih energetskih pregledov. V pravilniku nameravamo določiti tudi prehodno obdobje za izpolnjevanje teh obveznosti.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika