Novica

Dodatna pojasnila glede upravičenosti do pomoči zaradi visokih cen energentov za male poslovne odjemalce

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

1. novembra 2022 se je začel vnos elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev zaradi visokih povišanj cen energentov v aplikacijo, ki jo je vzpostavila javna agencija SPIRIT Slovenija. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija opozarjata, da lahko mali poslovni odjemalci oddajo vlogo za pomoč le za obdobje od junija do vključno avgusta 2022.

Agencija SPIRIT Slovenija dnevno prejema okoli 100 vlog na uro, pri čemer ugotavlja, da mnogo vlagateljev sodi med male poslovne odjemalce. Slednji vlagajo vloge tudi za obdobje po 1. septembru 2022, za katero  pomoči za sofinanciranje povišanih stroškov električne energije in zemeljskega plina niso upravičeni.

Prav tako pozivajo upravičence, da pred vnosom vlog pozorno preberejo in upoštevajo navodila za izpolnitev vloge in odgovore na vprašanja, ki so objavljeni na spletni strani SPIRIT Slovenija.

V skladu s 3. členom Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) mali poslovni odjemalci, katerih povprečna letna poraba plina ne presega 100 MWh oziroma je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh merilnih mest električne energije enaka ali manjša od 86 kW, od septembra do decembra 2022 niso upravičeni do pomoči. V obdobju od 1. septembra 2022 so ti upravičenci namreč deležni regulirane  cene električne energije in zemeljskega plina, zato skladno z zakonom od 1. septembra 2022 niso upravičeni do pomoči.

Dodatno opozarjajo vse upravičence, da v vlogi oddajo podatke v megavatnih urah (MWh) in ne kilovatnih urah (kWh). Ceno na enoto torej vpišejo v EUR/MWh, porabo pa v MWh.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika