Novica

Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta znižala za 17 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 4 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 5 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 2. trimesečje (april - junij) leta 2020.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2020 znašala 134,1 EUR/MWh in je bila za 7 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2020. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2020 v primerjavi s 2. trimesečjem 2019) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 17 %. Znižanje je posledica ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali od 1. marca do 31. maja 2020.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 59,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 5 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 40,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za četrtino. Omrežnina je bila v tem četrtletju toliko nižja zaradi ukrepa začasnega nezaračunavanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč za gospodinjske odjemalce v aprilu in maju 2020. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 2. trimesečju 2020 znašale 6,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja prispevka OVE+SPTE znižale za 64 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 44,4 %, delež omrežnine 30,3 %, delež dajatev v energetiki 5,0 %, delež trošarine 2,3 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2020 znašala 104,7 EUR/MWh in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v preteklem 1. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 4 %. Zaradi ukrepa oprostitve plačevanja tarifne postavke omrežnine za priključno moč in prispevka OVE+SPTE za odjem na nizki napetosti brez merjenja moči, je bila v 2. tromesečju 2020 maloprodajna cena za odjemalce skupine IA (letna poraba pod 20 MWh) za 7 % nižja od cene v 1. trimesečju 2020, gledano na letnem nivoju pa nižja za 16 %. Za ostale skupine negospodinjskih odjemalcev so maloprodajne cene ostale na podobni ravni kot v prejšnjem trimesečju.

Postavka dobava energije je v 2. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 57,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 17,0 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 4 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2020 znašale 9,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 5 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2020 zaračunana trošarina v višini 2,5 EUR/MWh.

V 2. trimesečju 2020 je delež postavke za dobavo energije znašal 66,5 %, delež omrežnine 19,9 %, delež dajatev v energetiki 10,6 %, delež trošarine pa 3,0 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika