Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 68 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta dvignila za 27 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 73 EUR/MWh, kar je 116 % več kot leto prej.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 53 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 183 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2022.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2022 znašala 68,0 EUR/MWh in je bila za 16 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2021. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2022 glede na 1. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 27 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 1. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 37,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 53 %. Samo v zadnjih treh mesecih se je postavka cena plina povišala za 33 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,4 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 3 % nižja kot pred letom dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 1. trimesečju 2022 skupaj znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 1 %. Trošarina je znašala 1,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za 42 %.

V 1. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 55,0 %, delež omrežnine 18,2 %, delež dajatev 7,3 %, delež trošarine 1,5 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2022 znašala 73,2 EUR/MWh in je bila za 22 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 116 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 53,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 183 %. Omrežnina je znašala 3,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za tretjino. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 1. trimesečju 2022 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 9 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin predstavljajo 29 % manj kot v enakem obdobju leta 2021.

V 1. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 88,7 %, delež omrežnine 5,6 %, delež dajatev 4,6 % in delež trošarine 1,1 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika