Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 2. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je nacionalna statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 76 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 38 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 77 EUR/MWh, kar je 118 % več kot leto prej.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 69 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 173 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2022.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2022 znašala 75,8 EUR/MWh in je bila za 11 % višja od maloprodajne cene v preteklem 1. trimesečju 2022. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2022 glede na 2. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 38 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 2. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 43,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 69 %. Samo v zadnjih treh mesecih se je postavka cena plina povišala za 15 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,2 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 3 % višja kot pred letom dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 2. trimesečju 2022 skupaj znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 1 %. Trošarina je znašala 0,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za polovico.

V 2. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 56,8 %, delež omrežnine 17,5 %, delež dajatev 6,5 %, delež trošarine 1,2 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2022 znašala 76,8 EUR/MWh in je bila za 5 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 118 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 55,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 173 %. V zadnjih treh mesecih se je postavka cena plina povišala za 4 %. Omrežnina je znašala 4,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 5 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. trimesečju 2022 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 9 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin predstavljajo 53 % manj kot v enakem obdobju leta 2021.

V 2. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 87,9 %, delež omrežnine 7,3 %, delež dajatev 4,2 % in delež trošarine 1,6 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika