Novica

Nespremenjene maloprodajne cene pogonskih goriv in nižja cena kurilnega olja

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 25. aprila do vključno 8. maja 2023 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,416 evra za liter, dizelskega goriva 1,441 evra za liter in kurilnega olja za ogrevanje 1,022 evra za liter.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem 14-dnevnem obdobju, od 25. 4. 2023 do 12. 5. 2023 za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,416 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je enako kot doslej, 
  • 1,441 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je enako kot doslej.

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo v tem obdobju potrebno plačati 1,022 evra za liter, kar pomeni pocenitev za 1,1 cent.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za pogonski gorivi omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 bencina. Trgovska marža za kurilno olje (ELKO) znaša največ 0,08 evra za liter.

Regulirane cene naftnih derivatov že vključujejo danes sprejeto odločitev Vlade RS, ki je določila novo višino trošarin za pogonska goriva in kurilno olje.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika