Novica

Novi člani delovne skupine za prestrukturiranje premogovnih regij

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na 39. dopisni seji sprejela sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij in imenovala nove člane v to delovno skupino.

 

Odbor DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom z dne 10. 4. 2019, pozval vlado k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj. Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine dne 30. 5. 2019. Skupino sestavljajo državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki skupino tudi vodi, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. Namestniki članov delovne skupine so generalni direktorji posameznih direktoratov.

V delovno skupino se z mesta vodje razreši mag. Bojan Kumer in se namesto njega imenuje Blaž Košorok, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo. Kot člana se razreši Marka Maverja in se namesto njega imenuje dr. Metka Gorišek, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Kot namestnico člana se razreši mag. Tanjo Bolte in se na mesto njega imenuje Bojan Dejak, v.d. generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor.

V nadaljevanju se kot člana razreši mag. Alojza Stano in se namesto njega imenuje mag. Peter Ješovnik, državni sekretar na Ministrstvu za finance. Kot član se razreši Tilen Božič in se namesto njega imenuje Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot namestnik člana se razreši Mitja Bobnar in se na mesto njega imenuje Andrejka Znoj, sekretarka v Kabinetu ministra na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot član se razreši mag. Aleš Cantarutti in se namesto njega imenuje Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kot namestnika člana se razreši Marko Drofenik in se na mesto njega imenuje Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika