Novica

Oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE za gospodinjske odjemalce električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 80. redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Sprememba gospodinjskim odjemalcem na računih za električno energijo prinaša oprostitev plačevanja prispevka OVE+SPTE od novembra 2023 do decembra 2024.

S ciljem znižanja stroškov za gospodinjske odjemalce in vpliva na inflacijo je Vlada RS sprejela začasen ukrep, na podlagi katerega gospodinjski odjemalci od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024 ne bodo plačevali prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju besedila: prispevek OVE+SPTE).

Prihranki na računu za elektiko za november 2023

  • Povprečni gospodinjski odjemalec (letna poraba 4035 kWh, obračunska moč 7 kW, dvotarifno merjenje) bi ob polnem prispevku skupaj z DDV-jem plačal 70,34 evra, po oprostitvi plačila prispevka OVE+SPTE pa bo mesečna položnica nižja za 6,31 evra. Na letnem nivoju to prinaša prihranek okoli 76 evrov.
  • Za velikega odjemalca (letna poraba 10.000 kWh, obračunska moč 10 kW, dvotarifno merjenje), ki predstavlja tipično štiričlansko gospodinjstvo s toplotno črpalko oz. drugim velikim porabnikom, pa se bo mesečna položnica za elektriko s sedanjih 159,07 evra znižala na 150,05 evra. To na mesečni ravni prinaša 9,02 evra prihranka, na letni ravni pa okoli 108 evra.
  • Za manjšega odjemalca (letna poraba 1500 kWh, obračunska moč 3 kW, dvotarifno merjenje) pa se bo položnica za elektriko znižala s 27,65 na 24,94 evra. Prihranek na mesečni ravni znaša 2,70 evra, na letni ravni pa 32 evrov.

Sprememba bo uveljavljena na računu za električno energijo za november 2023, ki bo izdan v mesecu decembru 2023.

Uredba ima tudi makroekonomski vidik, saj bo posredno vplivala tudi na znižanje inflacije. V septembru, ko so odjemalci namesto polovičnega znova plačevali polni prispevek OVE+SPTE, je po izračunih nacionalnega statističnega urada dražja električna energija k letni stopnji inflacije prispevala 0,9 odstotne točke. Pričakovano se bo ukinitev prispevka OVE+SPTE znatno poznala pri znižanju inflacije že novembra 2023.

Vlada je v okviru ukrepov za blažitev draginje ta prispevek s septembrom 2022 znižala za polovico. Hkrati je z regulacijo zamejila najvišjo dovoljeno ceno postavke za električno energijo.

Cena elektrike za gospodinjstva bo ostala regulirana tudi v letu 2024, in sicer bo zamejena cena za 90 odstotkov dejanske porabe, za preostalih 10 odstotkov porabe pa bodo gospodinjstva plačala električno energijo po tržni ceni, ki jo bodo prosto določili dobavitelji. Brez uvedbe regulacije bi se položnica za povprečnega gospodinjskega odjemalca z novim letom zvišala za okoli 30 odstotkov, z okoli 70 na okoli 90 evrov. Z dodatnim ukrepom oprostitve prispevka OVE+SPTE pa bo mesečni znesek položnice za povpečnega gospodinjskega odjemalca za janaur 2024 znašal 66,70 evra, kar je 5 % manj kot je ob polnem prispevku znašal septembra 2023.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 116/2023.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika