Novica

Predčasno zaprtje aktualnih in napoved prihodnjih povabil in javnega razpisa za celovite energetske prenove javnih stavb s sredstvi OP EKP 2014 – 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da se z namenom pospešitve črpanja kohezijskih sredstev in spodbujanja investicij predčasno zapirajo povabili »OJS_2020« in »ŠJS_2020« ter javni razpis »JOB_2020« (objava obvestila v Uradnem listu št. 118/2020 z dne 4. 9. 2020). V sklopu omenjenih aktualnih povabil in javnega razpisa je upoštevana še 40 % stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov operacije, medtem ko bo v prihodnjih povabilih in javnem razpisu slednja dvignjena na 49 %.

Stopnja sofinanciranja za celovite energetske prenove javnih stavb povišana na 49 % upravičenih stroškov operacije.

Z namenom pospešitve črpanja kohezijskih sredstev in spodbujanja investicij so v pripravi novi povabili za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja in širšega javnega sektorja ter javni razpis za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin z dvignjeno stopnjo sofinanciranja, tako da bo v okviru prihodnjih povabil in javnega razpisa prvi rok za oddajo vlog predvidoma že v mesecu novembru 2020, pri čemer bo slednji »nadomestil« novembrski rok po aktualnih povabilih in javnem razpisu.

Vsem prijaviteljem oziroma vlagateljem, ki bodo navkljub načrtovanemu dvigu stopnje sofinanciranja želeli oddati oziroma načrtujejo oddajo vloge na aktualni povabili in aktualen javni razpis po trenutno določeni 40 % stopnji sofinanciranja, bo na razpolago samo še rok v septembru 2020. Aktualni povabili »OJS_2020« in »ŠJS_2020« bosta tako odprti najkasneje do v povabilih določenega četrtega roka za oddajo vlog, tj. dne 7. 9. 2020, aktualen javni razpis »JOB_2020« pa najkasneje do v javnem razpisu določenega četrtega roka za oddajo vlog, tj. dne 14. 9. 2020.

Za podrobnejše informacije je prijaviteljem oziroma vlagateljem na voljo Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika