Novica

Sprememba Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb objavilo novo različico "Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (različica: 1.07)".

K spremembi "Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja" so botrovali v nadaljevanju navedeni trije bistveni razlogi:

1. Optimizacija postopka izbora in potrjevanja operacij z neposredno potrditvijo, tj. za operacije ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države:

Spremembe postopka izbora in potrjevanja operacij z neposredno potrditvijo, tj. za operacije ožjega in širšega javnega sektorja v lasti države, so usklajene s sprejetimi »Navodili organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.10«.

2. Spremenjene zakonodaje na področju graditve objektov in urejanja prostora:

S 1. 6. 2018 sta se pričela uporabljati Gradbeni zakon (GZ, Ur. l. RS št. 61/17) in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, Ur. l. RS št. 61/17), prav tako pa tudi Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih za postopke povezane z graditvijo objektov (Ur. l. RS št. 36/18) in Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/18).

3. Spremenjene določbe prvega odstavka 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046:

Spremenjena EU zakonodaja vpliva na izračun finančne vrzeli in posledično na določitev zneska sofinanciranja v okviru operacij energetske prenove javnih stavb s sredstvi OP EKP 2014-2020."

Posodobljena različica navodil je objavljena na spletni strani MZI - Projektne pisarna za energetsko prenovo stavb.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika