Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb

Seznam zgodovine sprememb dokumentov

 

Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb:


Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja:


Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja:


Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja:


Navodila za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij energetske prenove stavb zdravstvene infrastrukture posebnega pomena zaradi COVID-19 v sklopu pobude React-EU:


© 2012 - 2021 Portal Energetika