Novica

Spremembi javnih razpisov za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti in za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu RS št. 126/2023 objavilo spremembe in dopolnitve »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022)« in »Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov NOO_TSS_2022)«, ki se izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) so za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)« opredeljene naložbe v stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbah sistemov, kakor tudi naložbe v energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti.

Predmet sofinanciranja javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje tehničnih stavbnih sistemov (NOO_TSS_2022) so projekti izvedbe novih ali posodobitev obstoječih sistemov centralnega prezračevanja z rekuperacijo in/ali sistemov za klimatizacijo v stavbah, ki potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov. V okviru spremembe javnega razpisa se skladno z reorganizacijo Vlade Republike Slovenije spreminja naziv in naslov organa za posredovanje vlog in elektronski naslov za postavljanje vprašanj v zvezi z javnim razpisom. Osrednja sprememba prinaša zvišanje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so na razpolago za sofinanciranje naložb v letih 2023, 2024 in 2025, in odslej znašajo 13.050.000 EUR.

Predmet sofinanciranja javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti (NOO_VSSVJL_2022) so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti Republike Slovenije in/ali občin in/ali javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava. Osrednja sprememba javnega razpisa se nanaša na znižanje višine nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb v letih 2023, 2024 in 2025, in znaša 2.500.000 EUR. Istočasno se zvišuje višina upravičenih stroškov sofinanciranja, ki odslej znaša največ 306 EUR na kvadratni meter neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Opravljeni so bili tudi določeni redakcijski popravki ter posodobljeni prijavni obrazci iz obeh javnih razpisov.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika