Novica

V letu 2023 znižanje cen naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Maloprodajne cene naftnih derivatov za pogon motornih vozil so se v Sloveniji v letu 2023 znižale v primerjavi z letom 2022. V letu 2023 je bila povprečna referenčna maloprodajna cena 95 oktanskega neosvinčenega motornega bencina nižja za 23%, dizelskega goriva za 6% in UNP-avtoplina za 9%. Maloprodajna cena ekstra lahkega kurilnega olja za ogrevanje je bila v letu 2023 za 14% nižja kot leto prej.

Ugodnejši nabavni pogoji in regulacija cen naftnih derivatov sta omogočila nižje drobnoprodajne cene za končne porabnike.

Direktorat za energijo, ki v okviru ministrstva, pristojnega za energijo, spremlja statistiko cen naftnih derivatov v Sloveniji, je objavil podatke strukture referenčnih maloprodajnih cen naftnih derivatov na nacionalnem nivoju za 4. četrtletje (oktober - december) 2023 in celotno leto 2023.

Četrto četrtletje 2023

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov v Sloveniji so v 4. četrtletju 2023 znašale:

 • 1,528 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 oktanski (NMB-95),
 • 1,782 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 in več oktanski (NMB-98),
 • 1,608 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
 • 1,970 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
 • 1,187 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (ELKO),
 • 0,848 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne maloprodajne cene večine naftnih derivatov v 4. četrtletju 2023 so se obdobju treh mesecev (glede na 3. četrtletje 2023) zvišale. Maloprodajna cena NBM-95 je bila višja za 1%, Dizel Standard in Dizel Premium goriva višja za 3%, ELKO pa višja za 7%. Zgolj maloprodajne cene NMB-98 goriva so bile nižje za 2% in UNP – avtoplina nižje za 3%.

Razlog za spremembo maloprodajnih cen so bile spremenjene razmere na nabavnem trgu energentov. Povprečna borzna cena surove nafte (Brent Crude Oil) je v 4. četrtletju 2023 znašala 83 USD na sodček, kar je bilo 4% manj kot v 3. četrtletju 2023. V tem četrtletju je bila značilna manjša krepitev USD napram EUR. Neto cene goriv (brez davkov in dajatev) so so glede na preteklo četrtletje zvišale za +7% pri Dizel gorivih in +11% pri ELKO, medtem ko so bile nižje za -5% pri NBM-95, za -7% pri NMB-98, ter za -4% pri UNP – avtoplinu. Dajatve in prispevki (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za vse derivate se v 4. četrtletju 2023 niso bistveno spremenili. Po izteku interventnega ukrepa se od maja 2023 dalje ponovno v celoti obračunava okoljska dajatev CO2.

Z namenom ohranjanja dostopnosti maloprodajnih cen in uravnavanja prilivov v državni proračun je Vlada RS razmere na trgu naftnih derivatov koristila za prilagajanje višine trošarin. Trošarina za bencinsko gorivo je bila v 4. četrtletju 2023 v povprečju višja za +10%, za dizelsko gorivo nižja za -5% in za ELKO nižja za -12% glede na trošarine v 3. četrtletju 2023.

K ublažitvi rasti maloprodajnih cen je prispevala regulacija cen pogonskih goriv (NMB-95 in dizelsko gorivo) na bencinskih servisnih površinah zunaj avtocest in hitrih cest in cene ELKO ter v okviru tega dodaten ukrep znižanja marž na pogonska goriva.

Celotno leto 2023

Referenčne maloprodajne cene naftnih derivatov na celoletnem nivoju so na enoto prodanega naftnega derivata v letu 2023 znašale:

 • 1,450 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 95 oktanski (NMB-95),
 • 1,731 EUR/l za neosvinčen motorni bencin 98 in več oktanski (NMB-98),
 • 1,537 EUR/l za standardno dizelsko gorivo (Dizel Standard),
 • 1,888 EUR/l za premium dizelsko gorivo (Dizel Premium),
 • 1,107 EUR/l za kurilno olje ekstra lahko (ELKO),
 • 0,889 EUR/l za UNP – avtoplin.

Referenčne letne maloprodajne cene naftnih derivatov za leto 2023 so se v obdobju enega leta (v primerjavi s cenami v letu 2022) znižale, in sicer:

 • pri NMB-95 za -3%,
 • pri NMB-98 za -5%,
 • pri Dizel Standard za -6%,
 • pri KOEL za -14%,
 • pri UNP – avtoplinu za -9%.

Povprečna borzna cena surove nafte (Crude Oil Brent) je v letu 2023 znašala 82 USD/sodček, kar je bilo 17% manj kot v povprečju v letu 2022. Posledično so padle neto povprečne cene derivatov brez davkov in dajatev v Sloveniji. Neto cene energentov (brez davkov in dajatev) so se tako v obdobju enega leta znižale za -11% pri NMB-95, za -12% pri NMB-98, za -15% pri Dizel Standard, za -6% pri Dizel Premium, za 19% pri ELKO in za -10% pri UNP-avtoplinu.

Zaradi ukrepov Vlade RS so se energetske in okoljske dajatve (okoljska dajatev CO2, prispevek URE, prispevek OVE+SPTE) za naftne derivate v opazovanem obdobju enega leta v povprečju povišale za bencinsko gorivo za +6%, za ELKO povišale za +3%, za dizelsko gorivo pa znižale v povprečju za -3%. Znižanje cen na nabavnem trgu se je kompenziralo z vladno trošarinsko politiko, saj so bile trošarine na letni ravni v povprečju leta 2023 precej višje, in sicer za bencinsko gorivo višje za +15%, za dizelsko gorivo za +21% in za ELKO za +32% od vrednosti postavk v letu 2022.

Podrobnejši prikaz strukture maloprodajnih cen naftnih derivatov v Sloveniji je na voljo v dveh statističnih časovnih vrstah, in sicer na četrtletni in letni ravni za obdobje od leta 2008 dalje.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika