Novica

V teku posvetovanje z javnostjo glede usmeritev in ciljev posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) bo trajal do vključno 3. maja 2023.

Prvi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN je potekal jeseni 2022. Glavna sporočila so bila kot eden od vhodnih inputov v največji možni meri smotrno upoštevana pri pripravi prvega osnutka posodobitve strokovnih podlag za NEPN in prvega osnutka posodobitve NEPN, ki se osredotoča na posodobitev ciljev in usmeritev NEPN. (Posvetovalni dokument - Scenariji posodobitve NEPN, marec 2023).

V aprilu 2023 poteka drugi sklop posvetovanja z javnostjo, ki je namenjeno posvetovanju glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN, in obsega:

  1. javno predstavitev,
  2. niz ciljnih tematskih strokovnih posvetov,
  3. splošno spletno posvetovanje.

Javna predstavitev, s katero se je odprl drugi sklop posvetovanja z javnostjo, je bila izvedena 6. aprila 2023. Dogodka se je udeležilo okoli 110 udeležencev. Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je poudaril pomembnost procesa priprave posodobitve NEPN, vključevanja deležnikov in iskanja poti k ambiciozni podnebni in energetski politiki Slovenije, s katero bomo dosegli cilj podnebne nevtralnosti Slovenije do leta 2050. Predstavljena gradiva so na voljo na spletni strani Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN.

Konzorcij NEPN in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) sta 11. in 17. aprila 2023 izvedla niz ciljnih tematskih strokovnih delavnic glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Teme ciljnih strokovnih posvetov so bile: Prihodnost zemeljskega plina in alternativ; Zeleni prehod v industriji; Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost; Trajnostni promet in alternativna goriva; Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo; Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev. Posameznih posvetov se je udeležilo od 40 do 60 strokovnjakov in predstavnikov različnih institucij, podjetij in nevladnih organizacij. Vsa predstavljena gradiva so na voljo na spletni strani Javna predstavitev prvega predloga posodobitve NEPN.

Še vedno poteka spletno posvetovanje s splošno in strokovno javnostjo glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Sodelovanje z oddajo mnenj preko spletne ankete je odprto do vključno 3. maja 2023. Vse informacije in gradiva so objavljena na spletnih straneh NEPN.

Za ažurno spremljanje vseh informacij o procesu posodobitve NEPN zainteresirane deležnike vabimo k prijavi na novice.

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika