Novica

V veljavi sveženj regulacije cen elektrike in plina ter znižane stopnje DDV na energente

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Od 1. septembra 2022 je začela veljati regulacija cen električne energije in zemeljskega plina za zaščitene skupine odjemalcev. Pri elektriki gre za gospodinjstva in male poslovne odjemalce, pri plinu pa še osnovne socialne službe. Za vse odjemalce električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in kupce lesa za kurjavo je sočasno znižana stopnja DDV na 9,5 %.

Na področju električne energije sprejeta Uredba o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS, št. 95/2022) določa najvišjo dovoljeno tarifno postavko cene električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah znaša najvišja tarifna postavka elektrike 0,11800 EUR/kWh za višjo dnevno tarifo (VT); 0,08200 EUR/kWh za nižjo dnevno tarifo (MT) in 0,09800 EUR/kWh za enotno dnevno tarifo (ET). Za male poslovne odjemalce je višja dnevna tarifna postavka (VT) navzgor omejena na največ 0,13800 EUR/kWh, nižja dnevna tarifna postavka (MT) na 0,09900 EUR/kWh in enotna dnevna tarifna postavka (ET) na 0,12400 EUR/kWh. Cene ne vključujejo DDV. Ukrep bo v veljavi eno leto. Podrobnejše informacije

Na področju zemeljskega plina se z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema (Ur. l. RS, št. 98/2022) omejuje najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za zaščitene skupine odjemalcev. To so gospodinjski odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci, ki se oskrbujejo s toploto preko skupne kurilne naprave. Med zaščitene odjemalce pa spadajo še osnovne socialne službe (izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori, dijaški in študentski domovi, javni domovi za starejše ter zapori) in mali poslovni odjemalci. Za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 EUR/kWh, za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe pa 0,07900 EUR/kWh. Cene ne vključujejo DDV. Ukrep bo v veljavi eno leto. Podrobnejše informacije

Kot komplementari ukrep za omilitev draginje na področju energetike je s septembrom 2022 začel veljati tudi Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (Ur. l. RS, št. 114/2022). Po tem zakonu bodo gospodinjstva in poslovni odjemalci do konca maja 2023 plačevali nižjo 9,5-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV) za elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in lesno biomaso. Podrobnejše informacije

Vse spremembe bodo uveljavljene pri zneskih na položnicah za september 2022, ki zapadejo v plačilo oktobra 2022.

Vse o ukrepih za omilitev draginje na enem mestu

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika