Novica

Vabilo k sodelovanju v posvetovanju glede usmeritev in ciljev posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V aprilu 2023 bo potekal drugi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN. Javna predstavitev bo potekala v četrtek 6. aprila 2023 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Sledijo ciljni tematski posveti s strokovno javnostjo in splošno spletno posvetovanje.

Zainteresirano javnost vljudno vabimo k sodelovanju.

Prvi sklop posvetovanja z javnostjo glede posodobitve NEPN, ki je potekal jeseni 2022, je bil namenjen oblikovanju predlogov ciljev in usmeritev za posodobitev NEPN. Podrobnejše informacij so na voljo na spletni strani NEPN - Preliminarno posvetovanje z javnostjo. Glavna sporočila so bila kot eden od vhodnih inputov v največji možni meri smotrno upoštevana pri pripravi prvega osnutka posodobitve strokovnih podlag za NEPN in prvega osnutka posodobitve NEPN, ki se osredotoča na posodobitev ciljev in usmeritev NEPN.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) bo skupaj s konzorcijem NEPN v mesecu aprilu izvedlo drugi sklop posvetovanja z javnostjo, ki bo namenjeno predstavitvi zbirnega poročila o izvajanju NEPN (ta temelji na celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem poročanju Evropski komisiji o izvajanju NEPN; zaključeno 15. marca 2023) in posvetovanju glede prvega osnutka posodobitve strokovnih podlag ter usmeritev in ciljev za posodobitev NEPN.

V okviru posvetovanja z javnostjo, ki bo trajalo 30 dni, od 3. aprila do vključno 3. maja 2023, bomo skladno z okvirnim načrtom sodelovanja z javnostjo izvedli:

  1. javno predstavitev,
  2. niz ciljnih tematskih strokovnih posvetov,
  3. splošno spletno posvetovanje.

Javna predstavitev, s katero bomo odprli drugi sklop posvetovanja z javnostjo, bo potekala v četrtek, 6. aprila 2023, s pričetkom ob 14:00 na Fakulteti za elektrotehniko (velika dvorana).

Ciljni tematski posveti bodo namenjeni posvetovanju s strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Potekali bodo 11. in 17. aprila 2023 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Teme ciljnih strokovnih posvetov bodo: Prihodnost zemeljskega plina in alternativ; Zeleni prehod v industriji; Zanesljivost oskrbe z energijo in energetska učinkovitost; Trajnostni promet in alternativna goriva; Razvoj in možnosti oskrbe Slovenije z električno energijo; Strategija ogrevanja in hlajenja in povezovanje sektorjev.  

Spletno posvetovanje bo namenjeno posvetovanju s splošno in strokovno javnostjo, in sicer glede predlaganih usmeritev in ciljev v prvem osnutku posodobitve NEPN. Potekalo bo prek spletne ankete od 3. aprila do vključno 3. maja 2023.

Vse informacije in gradiva so objavljena na spletnih straneh NEPN.

Vse zainteresirane deležnike tudi vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic in tako ažurno prejemajo vse informacije o procesu posodobitve NEPN.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika