Novica

Višje cene naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 81/13), se dne 29. aprila 2014 spremenijo modelske cene vseh naftnih derivatov.

Modelske cene vseh naftnih derivatov se občutno zvišajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

V obračunskem obdobju (od 14. do 25. aprila 2014), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov občutno zvišale. Tečaj USD v odnosu na EUR se v tem obdobju ni pomembneje spremenil in ni vplival na spremembe modelskih cen.

Ker Vlada RS 28. aprila  2014 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v spremembe maloprodajnih cen z dajatvami. Na osnovi sprememb modelskih cen se 29. aprila 2014 cena motornega bencina NMB 95 z dajatvami zviša za 1,8 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 je višja za 2,5 centa/liter, cena dizelskega goriva se zviša za 1,2 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL z dajatvami je višja za 1,6 centa liter.

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nove cene naftnih derivatov veljale od 29. aprila do 12. maja 2014.


Vir: MGRT


© 2012 - 2021 Portal Energetika