Novica

Vlada podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki ga je svet Agencije za energijo sprejel na 5. dopisni seji dne 16. 7. 2015. Akt je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2015.

Vlada RS je sprejela Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15).

Agencija za energijo je na podlagi sprejete uredbe in obrazložitev gradiva za uredbo pripravila Akt, s katerim je določila višino prispevkov, s katerimi se zagotavlja načrtovan obseg potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor.

Povprečni prispevek na kW obračunske moči električne energije so določili v vrednosti 1,06397EUR/kW.

Na podlagi uveljavljene Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15) je agencija v aktu določila tudi prispevek od porabe trdnih in tekočih fosilnih goriv, utekočinjenega naftnega in zemeljskega plina ter daljinske toplote na MWh dobavljene energije, ki znaša 0,99045 EUR/MWh. Slednji je potem glede na energetsko vrednost posameznega goriva preračunan v prispevek na prodajno enoto posameznega energenta.

 

V aktu so objavljeni tudi prispevki po odjemnih skupinah za končne odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje za znižanje prispevka iz Uredbe. V kolikor spadate med upravičence do znižanja, lahko vlogo oddate na spletni strani izvajalca dejavnosti Centra za podpore - Borzen.

Nova višina prispevka začne veljati 1. avgusta 2015.

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika