Novica

Začetek javnega posvetovanja in dialoga glede priprave NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirano javnost, da se začenja javno posvetovanje in dialog glede priprave Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki bo potekalo v treh korakih.

Prva delavnica v okviru ciljnega posvetovanja "Postopek Celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje scenarijev" bo potekala 14. 2. 2019.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino pripravilo osnutek celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki predstavlja izhodišče za nadaljevanje priprave NEPN. Ta bo potekala v letu 2019 in bo vključevala med drugim tudi osvežitev in pripravo potrebnih strokovnih podlag s strani konzorcija institucij pod vodstvom Instituta »Jožef Stefan«. Slednje bodo skupaj s predhodnim posvetovanjem in dialogom glede osnutka NEPN, ciljnimi komunikacijskimi delavnicami glede izpostavljenih vsebin NEPN in iterativnim procesom posvetovanj z Evropsko komisijo, v katerem bo slednja državam članicam podala priporočila glede NEPN v luči doseganja ciljev na ravni EU, izhodišče za nadgradnjo osnutka NEPN.

Nadgrajeni osnutek NEPN bo nato podlaga za regionalno posvetovanje in zaključno javno posvetovanje ter politično razpravo in sprejem odločitev glede ciljev do leta 2030 (s pogledom do leta 2040).

Javno posvetovanje in dialog glede priprave NEPN bosta potekala v treh korakih:

  1. PREDHODNO posvetovanje in dialog glede osnutka NEPN;
  2. KOMUNIKACIJSKE DELAVNICE: ciljno posvetovanje in dialog glede izpostavljenih vsebin NEPN;
  3. ZAKLJUČNO posvetovanje in dialog glede NEPN.


»Postopek Celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje scenarijev«

Dne 14. 2. 2019 bo na delavnici »Postopek Celovite presoje vplivov na okolje in vrednotenje scenarijev«, ki jo pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor in Institut »Jožef Stefan,« Center za energetsko učinkovitost v okviru, predstavljen potek celovite presoje vplivov na okolje, kar bo ključnega pomena za oblikovanje scenarijev, usmeritev in ukrepov "Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta" in "Dolgoročne strategije za nizke emisije" in drugih splošnih ter sektorskih podnebnih strateških dokumentov. Cilj delavnice je večje skupno razumevanje postopkov celovite presoje in projektne presoje vplivov na okolje ter možnosti in načina vključevanja javnosti.
    
Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika