Komunikacijske delavnice

Komunikacijske delavnice: Ciljno posvetovanje in dialog glede izpostavljenih vsebin NEPN


Komunikacijske delavnice bodo namenjene ciljnemu posvetovanju in strokovnemu dialogu glede izpostavljenih vsebin NEPN. Potekale bodo usklajeno s Projektom LIFE CLIMATE PATH 2050 in procesom priprave Dolgoročne strategije, ki poteka pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor.

Celovit nabor delavnic, njihov tem in terminov je še v pripravi in bo objavljen predvidoma do konca februarja 2019. Občasno bodo glede na namen posamezne delavnice pripravljena tudi ciljna vprašanja, glede katerih bodo zainteresirani deležniki vabljeni, da pripravijo kratke in utemeljene pisne prispevke, ki bodo javno objavljeni in bodo predstavljali tudi del vhodnih informacij za samo delavnico in izhodišče za razpravo na njej.

Razpored delavnic, njihov namen in termini so okvirne narave in se lahko spremenijo – priprava, namen in termin vsake delavnice bo okvirno potrjen dva tedna pred njeno izvedbo.

 

Naslov delavnice Termin Namen Status
Celovita presoja vplivov na okolje 14.2.2019 Seznanitev s postopki celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) Izvedena
 
Dosedanje okoljske presoje VE in HE 7.3.2019 Seznanitev z dosedanjimi ocenami vplivov na okolje, zlasti vetrnih elektrarn in hidroelektrarn Izvedena
 
Izzivi prometa pri strateškem načrtovanju in določanju ciljev 16.5.2019 Pregled in seznanitev z izhodišči in prvimi projekcijami NEPN v sektorju prometa Izvedena
 
Raziskave, razvoj in konkurenčnost 24.5.2019 Pregled izhodišč za 5. razsežnost NEPN (raziskave, razvoj in konkurenčnost) Izvedena
 Podrobnejše informacije so objavljene v rubriki »Dogodki in posvetovanja – komunikacijske delavnice«.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika