Novica

Zagotovljenih dodatnih 11,76 milijonov evrov za operacije energetskih prenov stavb širšega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru objavljenega Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2021) zaradi povečanega interesa za oddajo vlog objavilo spremembo povabila, v katerem se zvišuje višina razpoložljivih nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za črpanje do zaključka obdobja upravičenosti operacij.

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2021, 2022 in 2023" (Povabilo ŠJS_2021), ki je bilo objavljeno na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo 16. 10. 2020, je zasnovano na podlagi že vzpostavljenega sistema za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb oseb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.

Prijavitelj po povabilu je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Zaradi povečane zainteresiranosti k oddaji vlog in uspešnega črpanja razpoložljivih sredstev iz omenjenega povabila je Ministrstvo za infrastrukturo zagotovilo dodatna sredstva za nove upravičence v višini 11,76 milijonov evrov. Nova skupna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev v okviru povabila odslej znaša skupaj 25,88 milijonov evrov (od tega 22,0 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike in 3,88 milijonov evrov slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2021, 2022 in 2023.

Posredniške organe vabimo k predložitvi vlog za naslednja roka (13. 9. 2021 in 15. 11. 2021). Kot smo danes poročali je načrtovano odprtje še dodatnega roka za predložitev vlog, najkasneje do 24. 1. 2022.

Povezava na povabilo ŠJS_2021

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika