Novica

Znatna pocenitev maloprodajnih cen pogonskih goriv

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Od 5. do vključno 18. decembra 2023 bo najvišja dovoljena drobnoprodajna regulirana cena standardnega bencinskega goriva (NMB-95) znašala 1,421 evra za liter in dizelskega goriva 1,461evra za liter. Za liter kurilnega olja za ogrevanje (ELKO) bo potrebno odšteti 1,119 evra.

Regulirane cene naftnih derivatov (95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje) se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar - evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Na bencinskih servisih izven območja avtocest in hitrih cest bo v novem obdobju, od 5. 12. 2023 do 18. 12. 2023, za regulirane cene naftnih derivatov potrebno plačati:

  • 1,421 evra za liter 95-oktanskega bencina (NMB-95), kar je 8,7 centa evra manj kot doslej,
  • 1,461 evra za liter standardnega dizelskega goriva, kar je 8,3 centa evra manj kot doslej.

Za liter ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO) brez vključenega stroška prevoza bo v tem obdobju potrebno plačati 1,3 centa evra manj kot v preteklem 14-dnevnem obdobju, to je 1,119 evra za liter.

V novih cenah je vključena odločitev vlade o znižanju trošarin za bencinsko in dizelsko gorivo za 3 cente na liter, medtem ko trošarina za kurilno olje ostaja nespremenjena.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest za obe pogonski gorivi navzgor omejene. V novih cenah je vključena odločitev vlade o znižanju najvišjih dovoljenih marž za bencin in dizel za 3 cente na liter. Najvišja dovoljena marža za kurilno olje ostaja nespremenjena.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika