Novica

Javna predstavitev procesa posodabljanja NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V okviru preliminarnega posvetovanja z javnostjo glede posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je 28. septembra 2022 potekala javna predstavitev izzivov in usmeritev pri posodabljanju tega strateškega dokumenta za Slovenijo do leta 2030 in naprej.

Javno predstavitev, ki je potekala na Fakulteti za elektrotehniko, je organiziralo Ministrstvo za infrastrukturo skupaj s konzorcijem institucij NEPN. Na njej je sodelovalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Uvodoma je zbrane nagovoril minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, ki je poudaril nujo po ambicioznosti in polno podporo procesu posodobitve NEPN. »Zavedamo se, da smo se s krizo v Ukrajini in širše s podnebno krizo znašli v izjemno zahtevnih okoliščinah in pred ogromnimi izzivi. Pri postavljanju ciljev želimo biti kar najbolj ambiciozni. Namen srečanja je, da odpremo kar najširšo javno razpravo ne samo o naši prihodnji energetski in podnebni politiki, ampak tudi širše – o smeri in predznaku našega dolgoročnega razvoja do 2030 in naprej,« je povedal minister Kumer.

Okoli 95 udeležencev je nagovorila tudi Tina Hočevar iz kabineta Ministrstva za okolje in prostor. Sledila je predstavitev procesa posodobitve NEPN, Poročila o izvajanju NEPN, rezultatov javnomnenjske raziskave »Odnos javnosti do obnovljivih virov energije« ter glavnih izzivov in usmeritev za posodobitev NEPN. Vsa predstavljena gradiva so dostopna na spletni strani NEPN - Preliminarno posvetovanje z javnostjo.

Javna predstavitev se je zaključila z odprto razpravo in vabilom vsem udeležencem, da se aktivno vključijo v proces preko spletnega posvetovanja, ki poteka od 26. avgusta do 21. oktobra 2022. Povabilo k sodelovanju

Vzporedno bo Konzorij institucij NEPN pod vodstvom IJS, ki procesu posodobitve NEPN zagotavlja strokovno in tehnično podporo, skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo izvedel vrsto ciljnih strokovnih posvetov, s katerimi bo zaokroženo preliminarno posvetovanje z javnostjo glede ciljev in ključnih usmeritev za posodobitev NEPN. Na podlagi vseh posvetovalnih aktivnosti bo konec leta pripravljen kratki zbirni dokument o ciljih in usmeritvah, ki bo vključen v posodobitev strokovnih podlag v začetku prihodnjega leta.

Vse informacije o procesu posodobitve NEPN so na voljo na spletni platformi »Nacionalni energetski in podnebni načrt«.

Za ažurno prejemanje informacij o procesu posodobitve NEPN zainteresirane deležnike vabimo, da se prijavijo na prejemanje novic na Portalu Energetika.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika