Novica

Maloprodajne cene električne energije v 1. trimesečju 2024

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture referenčnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2024. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 203 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 3%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 206 EUR/MWh, kar je 19% manj kot v prejšnjem trimesečju.

Postavka cene za dobavo elektrike je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6%, za negospodinjske porabnike pa nižja za 30%.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture referenčnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2024.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2024 znašala 202,5 EUR/MWh in je bila za 3% višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2023. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2024 glede na 1. trimesečje 2023) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 12%.

Zaradi visokih veleprodajnih cen električne energije je Vlada Republike Slovenije za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2024 z Uredbo o določitvi cene električne energije za 90% porabe omejila ceno električne energije za gospodinjske odjemalce, za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Postavka cena električne energije je tako v 1. trimesečju 2024 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 108,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 6%.

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 54,6 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 5% višja kot pred letom dni.

Od novembra 2023 dalje je za gospodinjske odjemalce v veljavi popolna oprostitev obračunavanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Zaradi tega so obračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2024 bremenile zgolj v višini 0,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 88%. Trošarina je od februarja 2022 na podlagi vladnega ukrepa znižana za polovico in znaša za gospodinjstva 1,53 EUR/MWh.

V 1. trimesečju 2024 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 53,8%, delež omrežnine 27,0%, delež dajatev v energetiki 0,5%, delež trošarine 0,7% in davek na dodano vrednost 18,0% končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 1. trimesečju 2024 znašala 205,7 EUR/MWh in je bila za 19% nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2023. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 16%.

Konec leta 2023 se je iztekel ukrep regulacije cen za male poslovne odjemalce in javne poslovne zavode. Tržna postavka cene dobave električne energije za povprečnega negospodinjskega odjemalca je v 1. trimesečju 2024 znašala 133,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je zaradi padca cen na trgu v obdobju enega leta znižala za 30%. Cena omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je v povprečju v 1. trimesečju 2024 znašala 22,8 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 3%. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2024 znašale 11,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zvišale za 12%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 1. trimesečju 2024 zaračunana trošarina v višini 1,3 EUR/MWh (brez DDV), kar je 4% več kot leto pred tem.

V 1. trimesečju 2024 je delež postavke za dobavo energije znašal 79,0%, delež omrežnine 13,5%, delež dajatev v energetiki 6,7%, delež trošarine pa 0,8% cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika