Novica

Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 157 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 35 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 198 EUR/MWh, kar je 8 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 21 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 142 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2022.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2022 znašala 156,8 EUR/MWh in je bila za 35 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2022. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2022 glede na 2. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 5 %. Znižanje je posledica interventnih ukrepov Vlade RS za blažitev posledic visokih cen energentov, ki so veljali od 1. februarja do 30. aprila 2022.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 77,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 21 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 36,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 27 %. Omrežnina je bila v tem četrtletju nižja zaradi interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki je za vse odjemne skupine od februarja do aprila 2022 znižal tarifne postavke omrežnine na nič. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2022 znašale 13,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE na podlagi ZUOPVCE znižale za 26 %. Trošarina je v 2. trimesečju 2022 znašala 1,53 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za 50 %.

V 2. trimesečju 2022 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 49,5 %, delež omrežnine 23,1 %, delež dajatev v energetiki 8,4 %, delež trošarine 1,0 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2022 znašala 198,2 EUR/MWh in je bila za 8 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 83 %.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 2. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 136,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za faktor 2,4. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 14,2 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta zaradi ukrepa začasne oprostitve plačevanja omrežnine na podlagi ZUOPVCE znižala za 24 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2022 znašale 10,4 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju znižale za 4 %. Z ukrepom iz ZUOPVCE je bila odjemalcem na nizki napetosti brez merjenja moči (statistični skupini IA in IB) omogočena oprostitev plačevanja prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE od februarja do aprila 2022. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2022 zaračunana trošarina v višini 1,2 EUR/MWh (brez DDV), kar je 54 % manj kot leto pred tem, kar je posledica znižanih trošarin na električno energijo od februrja 2022.

V 2. trimesečju 2022 je delež postavke za dobavo energije znašal 84,1 %, delež omrežnine 8,7 %, delež dajatev v energetiki 6,4 %, delež trošarine pa 0,8 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika