Novica

Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 194 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev zvišala za 7%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 246 EUR/MWh, kar je enako kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cena za elektriko je bila v obdobju enega leta za gospodinjske in negospodinjske porabnike v povprečju višja za tretjino.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2023.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2023 znašala 193,9 EUR/MWh in je bila za 7% višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2023. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2023 glede na 2. trimesečje 2022) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 24%.

Zaradi visoke rasti cen električne energije je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen električne energije s 1. septembrom 2022 omejila najvišjo dovoljeno ceno postavke električne energije za gospodinjske odjemalce, male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Postavka cena električne energije je tako v 2. trimesečju 2023 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 103,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 34%.

Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 57,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta zvišala za 58%. Zaradi interventnega Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) se od februarja do aprila 2022 za vse odjemne skupine tarifna postavka omrežnine ni obračunavala.

Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2023 znašale 10,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za petino. Sočasno z regulacijo cen elektrike do konca avgusta 2023 velja ukrep obračunavanja znižanega prispevka za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE. Trošarina je v 2. trimesečju 2023 znašala 1,53 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta ni spremenila. Kot komplementarni ukrep se je na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem električne energije od septembra 2022 do maja 2023 na vse postavke (razen postavke fiksnih stroškov poslovanja dobaviteljev) obračunal DDV po nižji davčni stopnji.

V 2. trimesečju 2023 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 53,5%, delež omrežnine 29,5%, delež dajatev v energetiki 5,4%, delež trošarine 0,8% in davek na dodano vrednost 10,8% končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2023 znašala 245,6 EUR/MWh, kar je bilo na enakem nivoju kot v 1. trimesečju 2023. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 24%.

Vlada RS je 1. januarjem 2023 zamejila ceno električne energije za določene osebe javnega prava ter mikro, mala in srednja podjetja, katerih storitve bi zaradi visokih cen električne energije lahko bile ogrožene. Določeni izvajalci gospodarskih dejavnosti pa so podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) upravičeni do subvencioniranja plačila visokih cen energentov v letu 2023.

Za povprečnega negospodinjskega odjemalca je postavka cena električne energije v 2. trimesečju 2023 znašala 182,5 EUR/MWh (brez DDV), kar je 34% več kot v enakem obdobju leta 2022. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 21,7 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta zaradi izteka ukrepa ZUOPVCE zvišala za 53%. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2023 znašale 10,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju zvišale za 1%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2023 zaračunana trošarina v višini 1,2 EUR/MWh (brez DDV), kar je 3% več kot leto pred tem.

V 2. trimesečju 2023 je delež postavke za dobavo energije znašal 84,5%, delež omrežnine 10,1%, delež dajatev v energetiki 4,9%, delež trošarine pa 0,6% cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika