Novica

Ponovno na voljo spodbude za skoraj ničenergijske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je na zadnji dan leta 2021 objavil štiri nove javne pozive za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Občani jih lahko pridobijo za gradnjo ali nakup novih skoraj ničenergijskih stavb ali celovito skoraj ničenergijsko prenovo stavb, občine in podjetja pa za gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb. Na voljo so tudi spodbude v obliki ugodnega kredita.

Z javnim pozivom 89SUB-sNESOB21 je občanom na voljo 6 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije. Višina nepovratne spodbude je višja za 10 % in znaša od 75 do 220 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe (odvisno od vrste vgrajenih izolacijskih materialov, energijske učinkovitosti stavbe ter ali gre za gradnjo nove stavbe ali prenovo).

Javni poziv 90SUB-sNESLS21 samoupravnim lokalnim skupnostim (občinam) na območju Republike Slovenije prinaša 14 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena, stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine in stavb javne uprave. Nepovratna finančna spodbuda znaša največ do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Višina spodbude je nespremenjena in znaša od 240 do 400 EUR na m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe.

Za gospodarstvo je po javnem pozivu 91FS-sNESPO21 na razpolago 2,72 mio EUR nepovratnih sredstev za trajnostno gradnjo novih skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Višina nepovratne spodbude znaša največ do 30 % upravičenih stroškov naložbe, višina spodbude pa je od 85 do 150 EUR/m2 neto ogrevane in prezračevane površine stavbe. Nepovratna sredstva je do skupne višine upravičenih stroškov naložbe mogoče kombinirati s pridobitvijo kredita z obrestno mero trimesečni EURIBOR +1,3 %. Za kreditiranje iz tega naslova je na voljo 3 mio EUR sredstev.

Z novim javnim pozivom 67OB22 se nadaljuje ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, v okviru katerega so po novem upravičene tudi naložbe v klimatske naprave. Na razpolago je 10 mio EUR sredstev, obrestna mera je vezana na trimesečni EURIBOR s fiksnim pribitkom 1,3 %, odplačilna doba kredita pa znaša do 20 let. Upravičena oseba lahko poleg kredita za posamezne ukrepe pridobi tudi nepovratno finančno spodbudo iz javnih pozivov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2023 Portal Energetika