Novica

Uskladitev Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z začetkom obračunavanja omrežnine

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 108. redni seji je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) izdala Uredbo o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) je bila nedavno v Uradnem listu RS št. 44/2024 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Novela uredbe je poenostavila obračunavanje prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: prispevek OVE+SPTE) in ga prilagodila z novo metodologijo obračuna omrežnine, čigar začetek uveljavitve je bil takrat predviden s 1. julijem 2024.

Prispevek OVE+SPTE so dolžni plačevati vsi končni odjemalci, in sicer ločeno za električno energijo in za energijo iz fosilnih goriv ter za daljinsko toploto.

Zaradi prestavitve začetka novega načina obračunavanja omrežnine za električno energijo na 1. oktober 2024 je bila potrebno na isti datum prestaviti tudi začetek uporabe novega načina določitve prispevka OVE+SPTE. To je urejeno z danes izdano spremenjeno uredbo, ki bo objavljena v Uradnem listu RS.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika