Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (109SUB-PPŠ23) Eko sklad, j.s. 28.07.2023
Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 27.07.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (70OB23) Eko sklad, j.s. 14.07.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (71PO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (107SUB-EVOB23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (108SUB-EVPO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 03.03.2023
Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov Borzen, d.o.o. 03.03.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (68LS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (69ONS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli (103SUB-SOG22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije (104SUB-SO22) Eko sklad, j.s. 30.12.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za obnovljene pnevmatike pri tovornih vozilih in avtobusih (102SUB-OPN22) Eko sklad, j.s. 23.12.2022
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2022) Ministrstvo za infrastrukturo 01.07.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila (101SUB-EVPO22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb (100SUB-LS22) Eko sklad, j.s. 10.06.2022
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (99SUB-OB22) Eko sklad, j.s. 20.05.2022
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi 11.04.2022
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Ministrstva za obrambo – vojašnica barona Andreja Čehovina Postojna Ministrstvo za obrambo 06.01.2022
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (67OB22) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (89SUB-sNESOB21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude lokalnim skupnostim za skoraj ničenergijske stavbe (90SUB-sNESLS21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv za finančne spodbude gospodarstvu za skoraj ničenergijske stavbe (91FS-sNESPO21) Eko sklad, j.s. 31.12.2021
Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »OŠ Ivana Cankarja - celovita energetska prenova stavbe« Občina Vrhnika 17.12.2021
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo (93SUB-SO21) Eko sklad, j.s. 17.12.2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

© 2012 - 2024 Portal Energetika