Javni Pozivi

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Naslov objave Izdajatelj Datum objave
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev sončne elektrarne »Jezerce« - Divača Enery SLO d.o.o. 20.12.2023
Poziv javnosti in občinam za podajo pripomb in predlogov k osnutku elaborata obnovljivih virov za umestitev fotonapetostne naprave na območju odlagališča za sedimente D1 ob pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice HESS, d.o.o. 15.12.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za zmanjševanje energetske revščine (ZER) Eko sklad, j.s. 01.12.2023
Javni poziv za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije (JP-OVE-01) Borzen, d.o.o. 27.10.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj ničenergijske stavbe (105SUB-sNESOB23) Eko sklad, j.s. 13.10.2023
Javni poziv za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za poslovne subjekte (106FS-PO23) Eko sklad, j.s. 25.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (110SUB-OBPO23) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe (112SUB-OBPO24) Eko sklad, j.s. 04.08.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev (109SUB-PPŠ23) Eko sklad, j.s. 28.07.2023
Javni poziv za izbor projektnih predlogov za uvrstitev na indikativni seznam naložb za sofinanciranje s sredstvi Sklada za modernizacijo v obdobju 2024-2030 (JP MS 2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 27.07.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (70OB23) Eko sklad, j.s. 14.07.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb (71PO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila (107SUB-EVOB23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nova električna vozila (108SUB-EVPO23) Eko sklad, j.s. 23.06.2023
Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo (AE-2023) Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 03.03.2023
Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov Borzen, d.o.o. 03.03.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb lokalnih skupnosti (68LS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb (69ONS22) Eko sklad, j.s. 10.02.2023

© 2012 - 2024 Portal Energetika